Faglige nyheder

 • Der er netop fremsat et lovforslag om ændring af forskerskatteordningen. Fremover ‎skal ordningen kunne benyttes i op til 7 år, og bruttoskatteprocenten skal stige til 27 %.

  24. nov 2017

 • Højesteret fastslår, at der i en situation, hvor medarbejderen er deltidssygemeldt, ved ‎opgørelsen af antallet af sygedage i henhold til 120-dagesreglen alene skal tages ‎udgangspunkt i den faktiske fraværstid.

  23. nov 2017

 • Højesteret vurderede, at en afskedigelse ikke havde noget at gøre med ‎medarbejderens sygdom eller sygefravær, og det var derfor allerede af denne grund ‎uden betydning, om medarbejderen havde et handicap.

  23. nov 2017

 • Højesteret har netop afgjort en sag, hvor en lidelse, der ikke var lægeligt ‎diagnosticeret på opsigelsestidspunktet, blev anset for at udgøre et handicap i ‎forskelsbehandlingslovens forstand.

  23. nov 2017

Arrangementer

Norrbom Vinding anerkendt som førende advokathus i verden på sit felt

Den respekterede rankingpublikation Who's Who Legal har offentliggjort sin analyse af advokatmarkedet for Labor & Employment samt Pension & Benefits for 2017.
SE FLERE

Nyheder Om Os