Faglige nyheder

 • Procesbevillingsnævnet har givet tilladelse til, at en dom afsagt af Østre Landsret om ‎rækkevidden af beskyttelsen mod afskedigelse af arbejdsmiljørepræsentanter efter ‎arbejdsmiljøloven kan ankes til Højesteret.‎

  23. feb 2017

 • En cykeltur til Skagen var en ferie og ikke en behandlingstur. Det var opmandens ‎konklusion i denne faglige voldgiftssag.‎

  23. feb 2017

 • Kan man som arbejdsgiver inddrage en medarbejders sygefraværshistorik, når det skal ‎vurderes, om det er sagligt at afskedige en medarbejder netop på grund af sygefravær? ‎Det skulle opmanden bl.a. tage stilling til i denne sag.‎

  22. feb 2017

 • EU-Domstolen slår fast, at det forhold, at en medarbejders funktionsbegrænsning er en ‎følge af en arbejdsulykke, er uden betydning for vurderingen af, om medarbejderen ‎lider af et handicap. ‎

  22. feb 2017

Arrangementer

Morgenmøde
29. mar 2017

Loyalitet og klausuler

Norrbom Vinding inviterer til morgenmøde onsdag den 29. marts 2017, hvor vi vil fokusere på de mest relevante temaer inden for loyalitet, ansættelsesklausuler og markedsføringsloven.
SE FLERE

Nyheder Om Os

 • Advokat Mariann Norrbom, som i 1998 stiftede Norrbom Vinding, går på pension pr. 1. januar 2017 efter 35 ‎års virke som advokat.‎

  15. dec 2016

 • Ordene er ikke vores, men sådan omtaler Chambers & Partners blandt andet Norrbom Vinding, når det gælder arbejds- og ansættelsesret i rankingpublikationen Chambers Europe 2016.

  11. maj 2016

 • Tidligere på ugen afholdt Juridisk Selskab sin årlige jobmesse på Aarhus Universitet, og Norrbom Vinding var endnu engang at finde på jobmessen.

  24. feb 2017

 • Som leder skal man ofte træffe komplekse beslutninger, hvor HR-juraen også spiller ind.

  23. feb 2017