Faglige nyheder

 • En arbejdsgiver skal ikke tage hensyn til, at en sygemeldt medarbejder har tilbudt at ‎genoptage arbejdet på deltid, når der tælles til 120 dage. Det fastslog Østre Landsret i ‎en dom fra november 2016. Der er nu givet tredjeinstansbevilling, og sagen skal derfor ‎en tur i Højesteret.

  16. feb 2017

 • To tjenestemænds løntillæg for deltagelse i en vagtordning skulle ikke medregnes i ‎deres rådighedsløn.‎

  15. feb 2017

 • I kølvandet på Safe Harbor-sagen – hvor Safe Harbor-aftalen blev erklæret ugyldig – er ‎det nu EU-Kommissionens standardkontrakter, der står for skud. ‎

  10. feb 2017

 • Det var berettiget, at en offentlig virksomhed afskedigede en underdirektør, fordi ved‎kommende ikke var egnet til forestå en forandringsproces i virksomheden.‎

  9. feb 2017

Nyheder Om Os

 • Advokat Mariann Norrbom, som i 1998 stiftede Norrbom Vinding, går på pension pr. 1. januar 2017 efter 35 ‎års virke som advokat.‎

  15. dec 2016

 • Ordene er ikke vores, men sådan omtaler Chambers & Partners blandt andet Norrbom Vinding, når det gælder arbejds- og ansættelsesret i rankingpublikationen Chambers Europe 2016.

  11. maj 2016

 • Forskelsbehandlingslovens regler om handicap har været i fokus i de seneste år, og antallet af sager har været – og er fortsat – stort.

  10. feb 2017

 • Som leder skal man ofte træffe komplekse beslutninger, hvor HR-juraen også spiller ind.

  2. feb 2017